Polityka prywatności

Polityka prywatności

IDS DEVELOPMENT Sp. z o.o.

I

[Zawartość polityki prywatności]

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez stronę www.potocka-apartamenty.pl (zwaną dalej „stroną”).

 II

[Administrator Danych]

 1. IDS DEVELOMPENT SP. Z O.O. , ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000589545, e-mail: biuro@ids-development.pl

Jest administratorem danych użytkowników strony.

Z administratorem danych można kontaktować się:

 1. a) pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej,
 2. b) poprzez Inspektora Ochrony Danych: ids-developemt-iod@armsafield.com

 

III

[Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych osobowych]

 

 1. Administrator przetwarza Adresy IP w celach statystycznych oraz bezpieczeństwa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO- przez okres 2 tygodni od ich zapisania.
 1. Administrator przetwarza informację kontaktowe o nadawcach korespondencji emaliowej, zawarte w treści tej korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu:
 1. a) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu
 2. b) przyjmowanie pism, zgłoszeń oraz wniosków w formie elektronicznej,
 3. c) ochrony przed roszczeniami oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń,- przez okres ich przydatności.

IV

[Odbiorcy danych osobowych]

 

1.Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi utrzymania strony

 V

[Prawa osób, których dane dotyczą]

 

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 2. a) dostępu do danych,
 3. b) do otrzymania kopii danych,
 4. c) do sprostowania danych,
 5. d) do usunięcia danych,
 6. e) do ograniczenia przetwarzania,
 7. f) do przenoszenia danych,
 8. g) do sprzeciwu,
 9. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się wykorzystując dane kontaktowe opisane w pkt II niniejszej polityki.

VI

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, jeśli stwierdzi, że jego dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

Informacja RODO Dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej